Seanca Private në Shanti

Në Shanti ju do të keni mundësinë të rezervoni seanca private me mësuesit tanë. Trajtoni veten me seanca individuale sipas zgjedhjës suaj.

Dance Therapy and/or Vocal Therapy

with 

Individual Yoga Class

The individual Yoga class is created on your personal needs. The duration can vary from 30 – 90 mins. 

with 

Vibrational Massage

Soak up the good vibrations of a Tibetan singing bowl continuously played as the bowl is moved along your (fully-clothed) body. This massage will help relax your muscles and mind, release toxins, and balance your energetic centers. (60 minutes)

with 

Yoga Class / Personal Training

Stress relief, Participants suffer from oncological issues, Backpain, Diabetes, Hormone Yoga

with 

R.E.S.E.T. Healing

The R.E.S.E.T. Healing Treatment is a very gentle but highly effective way to release emotional, physical and energetic traumas and blockages. The treatment helps to feel new and light. It “resets” you on a deeper level than sleep and enables you to live your full potential. The duration can vary from 30 – 90 mins. 

with 

Personalized Singing Bowl Balancing Session
Immerse yourself in a Tibetan singing bowl sound bath with the 7 bowls played around and/or on you. This sessions will help relax your body, release toxins, and balance your energetic centers. (40 minutes)with 
Coaching Session

I will coach individuals if they want to, depending on the area they think they need help, or seek more professional advice.

with 

Dance Therapy and/or Vocal Therapy

with 

Personalized Singing Bowl Balancing Session

Immerse yourself in a Tibetan singing bowl sound bath with the 7 bowls played around and/or on you. This sessions will help relax your body, release toxins, and balance your energetic centers. (40 minutes)

with

Contemporary Dance

with 

 

 

share this:

* RUANI DATAT 12 – 15 Shtator 2019 *

Ne u kthyem!!!

Shanti Yoga Fest Edicioni i 4-të sjell së bashku në Kosovë mësues ndërkombëtarë dhe vendorë të jogës, të cilët ofrojnë klasë të ndryshme dhe shumë aktivitete të tjera të këndshme.

Dy edicionet e kaluara të Shanti Yoga Festit kanë qenë të mrekullueshme me shumë njerëz inspirues, sesione të jogës dhe meditimit, klasë filozofie dhe shumë mundësi për të shikuar brenda në vete dhe për tu lidhur me të tjerë në nivel shumë më të thellë! Le të përjetojmë edhe më shumë nga e gjithë kjo!

Për të gjitha detajet për Shanti Yoga Fest 2019 klikoni këtu!

 

share this: